Tìm kiếm chúng tôi trên

Tỉ lệ phòng thủ tối thiểu (MDF) và pot odd

Tỉ lệ phòng thủ tối thiểu (MDF) và pot odd

Khi đối mặt với một cú bet, bạn có thể đưa ra 1 trong 3 lựa chọn sau: Call, Fold, hoặc Raise.

Thường khá rõ ràng để thấy việc Raise là chính xác khi bạn muốn lấy value từ những hand rất mạnh của mình, hoặc bluff đối thủ để cướp pot. Trong khi đó việc Call hay Fold thường không quá rõ ràng.

Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích hai khái niệm mà những người chơi poker giỏi nhất trên thế giới sử dụng để quyết định mình nên làm gì khi đối mặt với lệnh bet – đó là tần suất phòng ngự tối thiểupot odds.

Bắt đầu nào!

Cách sử dụng tần suất phòng ngự tối thiểu

Tần suất phòng ngự tối thiểu (MDF) mô tả phần range bạn phải tiếp tục khi đối mặt với pha bet để không thể bị khai thác bởi những cú bluff. 

Nói cách khác, MDF là phần trăm số lần tối thiểu bạn nên Call (hoặc Raise) để ngăn chặn việc đối thủ có thể lấy lợi nhuận từ việc luôn bluff bạn. Nếu bạn fold nhiều hơn chỉ dẫn của MDF, đối thủ có thể khai thác bạn bằng cách Bluff vô tội vạ.

Công thức tính MDF là:

MDF = size của pot / (size của pot + size cú bet)

Sau đó, bạn nhân với 100 để tính ra tỷ lệ phần trăm. Hãy xem ví dụ dưới đây:

Online $1/$2, 6 nhà, stack hiệu dụng 100bb

Hero được chia J♥T♥ ở BTN, UTG fold, MP raise lên $5, chỉ có Hero call.

Flop ($13) T♠9♥3♠

MB bet $8.5. Hero call

Turn ($30) 6♦

MP bet $22.5. Hero call

River ($75) A♥

MP bet $37.5, Hero làm gì?

Trong tình huống này, đối thủ mạo hiểm $37.5 để thắng pot $75. Hãy cùng thay các tham số vào phương trình MDF:

$75 / ($75+$37.5)=0.67

Tần suất phòng ngự tối thiểu là 67% trong tình huống này. Vì vậy, nếu đối thủ đang bluff, anh ta cần làm chúng ta fold ít nhất 33% số lần để có được lợi nhuận — Hero phải call nhiều hơn tần suất này để ngăn chặn đối thủ khai thác bằng việc bluff vô tội vạ.

Đây là bảng MDF tham khảo cho các size bet phổ biến nhất:

bảng MDF tham khảo cho các size bet phổ biến nhất

bảng MDF tham khảo cho các size bet phổ biến nhất

Khi nào thì sử dụng tần suất phòng ngự tối thiểu?

Bạn nên sử dụng khái niệm này khi luyện tập ngoài giờ chơi để có thể làm quen với những hand bài bạn nên call khi chống lại những đối thủ mạnh. Làm như vậy sẽ giúp cho trực giác của bạn tốt hơn khi chuyển lên stake cao hơn, nơi mà bạn phải đối đầu với những người chơi giỏi hơn nhiều và luôn biết cách gây áp lực.

Tuy nhiên, bạn sẽ rất hiếm khi sử dụng khái niệm này trong quá trình chơi. Đặc biệt là khi bạn chơi ở stake thấp – khi người chơi sử dụng những chiến lược rất mất cân bằng.

Tình huống duy nhất mà việc sử dụng MDF sẽ tốt hơn pot odds là: khi đối đầu với những người chơi bạn không nắm rõ, hoặc ở một môi trường chơi mới mà bạn không thể đọc được các đối thủ.

Xem thêm: Toán học trong poker: Pot odd

Ví dụ:

Giả sử bạn mới đến casino ở Guatemala lần đầu tiên. Và quyết định chơi một session ở game $2/$5 với số tiền 500$. Hand đầu tiên, bạn ở BB cầm J♠T♥, fold hết đến CO, một người trẻ mà bạn cho là thiếu kinh nghiệm, open lên $15. Chỉ có bạn call.

Flop là J♥8♠5♦

Bạn check và nhà CO bet $20, bạn call.

Turn là Q♠, bạn check và nhà CO bet $45, bạn call

River là 4♦, bạn check, nhà CO bet $110.

Bây giờ bạn buộc phải đưa ra quyết định với một hand trung bình. Khi không có bất cứ thông tin gì về đối thủ, chúng ta sẽ sử dụng MDF. Chúng ta sẽ sử dụng Piosolver để tìm ra đáp án trong tình huống này.

Đây là range defend của nhà BB vs. CO ở live game của Upswing Lab:

range defend của nhà BB vs. CO ở live game của Upswing Lab

range defend của nhà BB vs. CO ở live game của Upswing Lab

Và đây là range open raise của nhà CO bởi Upswing Lab:

range open raise của nhà CO bởi Upswing Lab

range open raise của nhà CO bởi Upswing Lab

Bây giờ, tôi sẽ nhập các range này và chi tiết hand bài vào Piosolver:

tôi sẽ nhập các range này và chi tiết hand bài vào Piosolver

tôi sẽ nhập các range này và chi tiết hand bài vào Piosolver

Như bạn có thể thấy, Solver đề nghị chiến lược hỗn hợp cho JTo – Fold 78% số lần, Call 20% số lần, và Raise bluff 2% số lần. Bởi vì đề xuất của solver quá phức tạp, cho nên chúng ta sẽ đơn giản hóa để có thể áp dụng trong thực tế. 

Trong tình huống này, tôi sẽ đơn giản hóa bằng cách fold tất cả JT, và bù lại, tôi sẽ call mọi lúc với AJ (solver chỉ khuyến khích call AJ 54% số lần).

Nếu chơi theo cách này thì bạn sẽ không bao giờ mắc những sai lầm lớn. Đây là cách mà MDF giúp chúng ta tránh được những tình huống đưa ra quyết định –EV.

Khi nào bạn không nên sử dụng MDF

Như đã đề cập ở phần trước, bạn sẽ rất hiếm khi phải sử dụng đến MDF. 

Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về những tình huống bạn chắc chắn không nên dùng MDF.

Khi defend c-bet mà không có vị trí

Có một lỗi tư duy phổ biến là bạn nên sử dụng MDF để chống lại c-bet sau khi defend từ vị trí BB. Điều này là sai, và nó đã được chứng minh bởi solver. Bạn sẽ phải thực hiện những hành động –EV với một phần range của mình nếu cố gắng defend theo MDF trong những tình huống như thế này.

Thực tế là, nếu bạn xem flop ở BB sau khi defend cú open-raise, bạn sẽ luôn ở trong thế bất lợi về cả range và vị trí. Điều này tạo cơ hội cho đối thủ chơi hổ báo, bluff nhiều hơn, và anh ta sẽ sử dụng cơ hội đó vì đã mạo hiểm để open ở preflop.

Có thể bạn quan tâm:

Khi đối thủ của bạn không thể có những bluff thông thường

Nếu range của đối thủ chỉ bao gồm những made hand, bạn không nên dùng MDF. Tại sao bạn lại cố giữ cho mình không thể bị khai thác bằng việc bluff trong khi đối thủ của bạn không có hand nào để bluff cả?

Ví dụ:

Online $2/$4, 6 nhà, stack hiệu dụng $420

Hero ở MP với A♥3♥, raise lên $9, chỉ có nhà CO call.

Flop ($22) A♠Q♦T♠

Hero check, đối thủ bet $11.5, Hero call

Turn ($45) 9♥

Hero check, BU bet $30, Hero call

River ($105.5) K♠

Hero check, BU bet $50, Hero làm gì?

Trong tình huống này, đối thủ của bạn sẽ không có bất kỳ draw miss nào cả, tất cả mọi thứ trong range của anh ta là đôi hoặc mạnh hơn. Ở đây, việc call theo MDF sẽ là không hợp lý, bởi vì range đi tới river của anh ta rất mạnh, và anh ta cũng không có khả năng biến bất kỳ made hand nào thành một bluff.

(Cũng có tranh cãi là hand này nên fold ở turn bởi vì hầu hết người chơi không bluff đủ nhiều trong tình huống đó)

Khi bạn đối đầu với một người chơi yếu

Khi đấu với những người chơi yếu không biết cách cân bằng range của mình, bạn cần chơi khai thác nhiều hơn để có thể tối đa hoá lợi nhuận.

Điều này không phải luôn có nghĩa là bluff hổ báo hoặc call bắt bluff nhiều hơn. Nó cũng có thể là fold thường xuyên hơn khi đối thủ không bluff đủ trong một vài tình huống.

Vì vậy, hãy để ý xem bạn đang chơi với ai. Hãy tính đến tất cả các thông tin có sẵn và nhớ rằng, bạn đang chơi với con người chứ không phải máy móc.

Thời điểm thích hợp và cách sử dụng pot odds

Khác với MDF, pot odds là yếu tố bạn cần phải tính đến trong phần lớn tình huống. 

Pot odds được thể hiện bằng tỷ lệ, chẳng hạn như 2:1, cũng có thể được chuyển đổi thành 33% nếu dùng theo phần trăm.

Đây là công thức tính pot odds:

Size cú bet  /  (size của pot + size cú bet + số tiền cần call)

Nhân lên với 100 để thu được tỷ lệ phần trăm.

Hãy đến với ví dụ đầu tiên và tính pot odds của chúng ta ở river:

Online $1/$2, 6 nhà, stack hiệu dụng là $200

Hero cầm J♥T♥ ở BTN, fold tới MP raise lên $5, chỉ có Hero call.

Flop ($13) T♠9♥3♠

MP bet $8.5, Hero call

Turn ($30) 6♦

MP bet $22.5, Hero call

River ($75) A♥

MP bet $37.5, Hero làm gì?

Pot là $75 và chúng ta cần call $37.5, đây là công thức tính:

37.5 / (75+37.5+37.5)=0.25

Sau khi nhân với 100 thì kết quả là 25% – chúng ta cần phải thắng 25% số lần để hoà vốn.

Nói cách khác, nếu chúng ta có nhiều hơn 25% equity so với range bet của đối thủ thì chúng ta nên call tất cả các lần, bất kể hand đó nằm ở đâu trong range.

Pot odds có nhiều công dụng ở cả preflop và postflop. Khi dùng để tìm ra range call tối ưu với một pha bet, pot odds được dùng phổ biến hơn so với MDF trong thực tế.

Khi đối mặt với cú bet ở river, bạn có thể tính pot odds để tìm ra tần suất chính xác mà bạn nên call. (Sẽ phức tạp hơn nếu tính toán ở các vòng cược sớm hơn, bởi vì những lá bài chưa xuất hiện có thể tác động đến việc ai thắng hand bài)

Đây là bảng pot odds với những size bet phổ biến dùng để tham khảo:

bảng pot odds với những size bet phổ biến dùng để tham khảo

bảng pot odds với những size bet phổ biến dùng để tham khảo

Kết luận

Khi nghĩ về MDF và pot odds, bạn phải luôn cân nhắc đến phong cách chơi và range của đối thủ trước khi đưa ra quyết định.

Như những ví dụ cho thấy, khi đối đầu với những người chơi đơn giản là không có nhiều bluff, có thể vì mặt bài hoặc vì đó là cách chơi của họ, hãy quăng MDF qua một bên và khai thác họ bằng cách fold thường xuyên hơn. Hãy chú ý đến khuynh hướng của người chơi để có thể sử dụng MDF và pot odds đúng cách.

Hãy tham gia ngay cộng đồng Poker lớn nhất Việt Nam – Wiki Poker bằng cách click vào các nội dung sau đây:

Hẹn gặp lại, chúc bạn may mắn trên bàn chơi!

404