Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 8: Stack để Shove/Fold và cách chơi

649

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Stack để Shove/Fold và cách chơi. Trong MTT, sẽ có rất nhiều thời điểm mà bạn chỉ có stack size 0 – 15BB (short stack). Và trong video ngày […]

Xem thêm
404