Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 42: Cơ bản về Variance, Tilt và Mindset

572

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Game Selection (Chọn game). Những kiến thức trong tập này sẽ là nền tảng quyết định sự thành bại của bạn trong Poker. Nếu muốn gắn bó được lâu […]

Xem thêm
404