Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 40: Quản lý Bankroll khi đánh tour

502

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Quản lý Bankroll khi đánh tour. Tập đầu tiên trong chuyên mục “Những vấn đề khác” – vạch đích hoàn thành khoá học đã gần đến! Kĩ năng quản […]

Xem thêm
404