Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 4: Các vị trí khi đánh tour

647

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là về Các vị trí khi đánh tour. Ở tập này, Wiki Poker sẽ giúp nhận biết được các vị trí khi đánh tour, ở cả Preflop và Postflop. Bằng […]

Xem thêm
404