Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 39: Cách đánh heads up ở Postflop

463

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cách đánh heads up ở Postflop. Chúng ta sẽ cần phải thực hiện rất nhiều sự điều chỉnh khi đánh heads-up ở postflop. Trong tập này, Wiki Poker sẽ […]

Xem thêm
404