Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 33: Call ở river

971

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần Call ở River. Trong bài học này, Wiki Poker sẽ hướng dẫn các bạn cách để tìm ra điểm hoà vốn, cũng như tổng hợp thông tin trước khi quyết định call cú […]

Xem thêm
404