Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 32: Bet ở River

874

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Bet ở River. Vậy là chúng ta đã học xong cách chơi ở Flop và Turn, từ tập này, chúng ta sẽ đi đến phần cách chơi ở River. […]

Xem thêm
404