Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 3: Các Stack Size ở Postflop

682

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là về Các stack size ở Postflop. Ở tập này, Wiki Poker sẽ giới thiệu các loại stack size ở postflop, cũng như cách xử lý đúng khi ở trong […]

Xem thêm
404