Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 27: Các tình huống SPR thấp

690

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Các tình huống SPR thấp. Khi chơi Tournament, sẽ có những thời điểm mà bạn chỉ còn một lượng stack rất ngắn (short-stack). Do đó, bạn sẽ bị rơi […]

Xem thêm
404