Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 26: Check Raise và khị bị Check Raise

689

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Check Raise và khị bị Check Raise. Check-raise là một nước đi cực kỳ mạnh mẽ trong poker. Ở tập này, chúng ta sẽ cùng phân tích tình huống, […]

Xem thêm
404