Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 23: Khi là người cold call và có vị trí

674

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Khi là người cold call và có vị trí. Như thường lệ, format của chúng ta vẫn sẽ là: phân tích tình huống cơ bản, sau đó xét đến […]

Xem thêm
404