Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 22: Khi là lead và không có vị trí

720

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Khi là lead và không có vị trí. Tập 22 là phần nối tiếp của tập 21, hôm nay chúng ta sẽ xét đến tình huống khi là người […]

Xem thêm
404