Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 21: Khi là lead và có vị trí

608

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Khi là lead và có vị trí. Ở tập này, chúng ta sẽ thảo luận về tình huống khi chúng ta là lead có vị trí ở postflop. Wiki […]

Xem thêm
404