Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 20: Nâng cao về bet sizing

602

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Nâng cao về bet sizing. Bài học hôm nay của chúng ta là phần nâng cao về bet sizing. Qua tập này, bạn sẽ hiểu được mục đích chúng […]

Xem thêm
404