Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 19: Cách chọn line khi đánh tour

634

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Cách chọn line khi đánh tour. Trong tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu về line đánh Postflop khi chơi tour. Wiki Poker sẽ đi qua các khái niệm, […]

Xem thêm
404