Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 18: Tổng quan về Postflop

623

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Tổng quan về Postflop. Và mọi người cũng đã học xong về Preflop ở các tập trước đó, ở tập này, chúng ta sẽ bắt đầu đi đến Postflop […]

Xem thêm
404