Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 17: Flat call ở Preflop khi ở Blind

619

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Flat call ở Preflop khi ở Blind. Tiếp nối bài học số 16, tập này chúng ta sẽ tìm hiểu về Flat call khi ở vị trí SB hoặc […]

Xem thêm
404