Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 16: Flat call ở preflop

612

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Flat call ở preflop. Khi đối mặt với open-raise ở preflop, chúng ta có thể 3-bet hoặc call. Trong tập này, Wiki Poker sẽ hướng dẫn chi tiết về […]

Xem thêm
404