Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 16: Flat call ở preflop

612

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Flat call ở preflop. Bạn có thể tham khảo một số bài viết dưới đây để hiểu bài học hôm nay của Wiki Poker nhé! TẬP 2: CÁC STACK […]

Xem thêm
404