Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 13: Thực hành về 3-bet

622

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Thực hành về 3-bet. Wiki Poker sẽ đưa ra những ví dụ tình huống cụ thể, từ đó giúp bạn hiểu được lý do đằng sau, xây dựng được […]

Xem thêm
404