Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 12: Lý thuyết về 3-bet

684

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Ở tập này, chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết về 3 bet. Wiki Poker sẽ hướng dẫn mọi người cách xây dựng range 3-bet khi có vị trí, không có vị trí. Bên cạnh đó, chúng ta cũng sẽ bàn […]

Xem thêm
404