Tìm kiếm chúng tôi trên

Tập 11: Điều chỉnh Range Open theo bàn

626

Khóa học “Poker Tournaments – FTGU” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay mà Wiki hướng đến là Điều chỉnh Range Open theo bàn. Tập này sẽ hơi thiên về Exploit, chúng ta sẽ open dựa theo xu hướng của những người chơi trên bàn, stack size […]

Xem thêm
404