Mặc dù việc chơi không có vị trí thường rất khó chịu, nhưng chúng ta sẽ thoải mái hơn nhiều khi đối thủ check-back probe bet ở flop.

Khi đó, bạn không chỉ được xem lá turn miễn phí còn có thể probe bet ở turn.

(Probe bet là cú bet của người chơi không có vị trí khi đối thủ có vị trí bỏ qua cơ hội c-bet ở các vòng trước. Bạn chỉ có thể probe bet ở turn và river.)

Để giúp bạn probe bet tốt hơn, bài viết này sẽ bao gồm các phần:

  • Tổng quan về chiến lược probe bet ở turn
  • 4 mẹo giúp bạn probe bet như người chơi chuyên nghiệp
  • Sơ lược về size probe bet

Tổng quan về chiến lược check-back probe bet ở turn

Trước khi đi sâu vào từng mặt bài cụ thể, hãy cùng tôi xem qua tần suất tối ưu và size bet thường dùng khi probe ở turn. (được phần mềm solver tính toán):

  • Tần suất probe bet: 31%
  • Tần suất check: 69%
  • Size bet: 25%, 33%, 50%, 67%, 75%, 125%, 150% (những size nhỏ thường được dùng nhiều hơn)

4 mẹo giúp bạn check-back probe bet như người chơi chuyên nghiệp

Probe bet như người chơi chuyên nghiệp

Probe bet như người chơi chuyên nghiệp

Probe bet nhiều trên mặt bài nhỏ và ít hơn trên mặt bài cao

Khi đối thủ của bạn raise pre-flop và có vị trí, anh ta sẽ có lợi thế về range và lợi thế bài nut trên mặt bài cao. Vì vậy, bạn nên probe bet ít hơn trên những mặt này.

Ngược lại, bạn nên probe bet nhiều hơn trên mặt bài thấp – bởi vì người call thường sẽ có nhiều bài thấp hơn trong range. (ví dụ: những combo suited connector bé như 45, 56,…).

Probe bet ít hơn khi turn ra lá bài cao

Như đã nói ở trên, khi đối thủ raise pre-flop và có vị trí, anh ta sẽ có nhiều bài cao trong range hơn bạn. Vì vậy, bạn nên probe bet ít hơn khi turn ra lá bài cao.

Hãy xem xét range ở pre-flop và ở flop của đối thủ khi turn chập mặt

Khi lá turn tạo thành một đôi trên bàn, bạn phải xem đôi đó là đôi thấp hay đôi cao, và nó kết nối với range của đối thủ như thế nào (cũng như mối liên hệ với range của bạn). Nói chung, bạn nên:

  • Probe bet ít hơn nếu trên bàn có đôi cao và (hoặc) mặt bài cao
  • Probe bet nhiều hơn khi trên bàn có đôi thấp và (hoặc) mặt bài thấp

Có thể bạn quan tâm:

Ví dụ ở mặt bài cao

6-Handed Cash game. Stack 100BB.

Bạn ngồi ở BB.

BU raise 2.25BB. SB fold. Bạn call.

Flop K♠ Q♦ 8♥

Bạn check. BU check.

Turn Q♣

Trên mặt flop này, đối thủ có thể sẽ c-bet với range phân cực gồm những bài mạnh (top pair trở lên) và những bài bluff. Đối thủ có thể check-back với những bài đôi trung bình như Qx, JJ và 8x. Hơn nữa, anh cũng có nhiều Qx trong range ở pre-flop. Vì vậy, anh ta có rất nhiều combo trip khi lá turn ra Q♣.

Bởi vì đối thủ sẽ có trip tương đối thường xuyên, nên bạn phải probe bet với tần suất thấp hơn.

Ví dụ ở mặt bài nhỏ

6-Handed Cash Game. Stack 100BB.

Bạn ngồi ở BB.

BU raise 2.25BB. SB fold. Bạn call.

Flop 6♠ 5♥ 2♣

Bạn check. BU check.

Turn 2♦

Trên mặt flop này, đối thủ có thể sẽ c-bet với một merged range bao gồm tất cả các đôi trên flop. Bởi vì những bài đó sẽ bị yếu đi khi turn ra 1 lá overcard. Hơn nữa, anh ra sẽ không raise ở pre-flop với những combo 2x. Nghĩa là anh ta có rất ít combo trip khi turn ra lá 2♦.

Bạn nên probe bet thường xuyên hơn vì đối thủ sẽ rất hiếm khi có trip.

Probe bet bluff khi có đôi trên bàn

Probe bet bluff khi có đôi trên bàn

Probe bet nhiều hơn khi lá turn hoàn thiện draw nào đó

Phần lớn người chơi sẽ c-bet khi họ có draw ở flop – nghĩa là nếu đối thủ check-back probe bet, rất ít khả năng anh ta có draw.

Mặt khác thì bạn lại có rất nhiều combo draw trong range (tuỳ mặt bài), bởi vì bạn sẽ check toàn bộ range trên flop.

Vì bạn sẽ có nhiều bài mạnh hơn đối thủ khi lá turn chia ra trên bàn có 3 lá đồng chất, hoặc sảnh 3-4 lá, nên bạn phải probe bet nhiều hơn trong những tình huống đó. Trừ trường hợp lá turn ra con bài broadway thứ 3 hoặc 4 trên bàn (ví dụ như mặt J-T-3-A), mặt bài này rất có lợi cho người raise pre-flop.

Kết luận và sơ lược về size probe bet

Size probe bet là một chủ đề lớn và cần nhiều hơn một bài viết để có thể nói hết được, nhưng tôi sẽ nói qua như sau:

Khi probe bet, bạn nên chia range bet của mình thành 2 range với size bet khác nhau. Việc bạn chỉ sử dụng 1 size bet làm cho đối thủ dễ chơi hơn và tránh được những sai lầm phổ biến.

Nói cách khác, bạn nên chia range probe bet của mình làm 2 phần như sau: phần bet nhỏ (25-50% pot) và phần bet lớn (67-150% pot). Và nhớ thêm cả những bài bluff vào cả 2 range. Điều này sẽ giúp bạn thu được nhiều EV hơn và trừng phạt những sai lầm của đối thủ, khiến bạn trở thành người chơi khó đối phó hơn.

Hãy tham gia ngay cộng đồng Poker lớn nhất Việt Nam – Wiki Poker bằng cách click vào các nội dung sau đây:

Hẹn gặp lại, chúc bạn may mắn trên bàn chơi!