Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 9: Raise phân cực ở Flop

696

Bài 9. Raise phân cực ở Flop – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng đến là Raise phân cực ở Flop. Nếu chiến thuật “Call only” không phù hợp, chúng ta cần […]

Xem thêm
404