Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 8: Chiến thuật Call Only khi gặp C-Bet

728

Bài 8. Chiến thuật Call Only khi gặp C-Bet – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Trong tập này, Wiki Poker sẽ điểm qua những tình huống bạn nên sử dụng chiến thuật “Call only” khi đối mặt với Cbet. Với […]

Xem thêm
404