Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 6: Chiến thuật 3bet or fold ở Small Blind

741

Bài 6. Chiến thuật 3bet or fold ở Small Blind – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Trong bài học cuối cùng của phần Preflop, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật 3bet or Fold ở vị trí Small Blind. Bằng […]

Xem thêm
404