Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 5: Call open khi ở Big Blind

727

Bài 5. Call open khi ở Big Blind – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng đến là Call open khi ở Big Blind. Khi ở vị trí Big Blind, việc call ngang […]

Xem thêm
404