Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 3: Khi có nhà Limp

935

Bài 3. Khi có nhà Limp – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng đến là Khi có nhà Limp. Chúng ta sẽ học cách điều chỉnh chiến thuật Preflop khi đã có […]

Xem thêm
404