Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 26: Cách đánh vs Capped Range

761

Bài 26. Cách đánh VS CAPPED RANGE – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Vẫn có cách để cân bằng giữa Capped range và range call với một tần suất chuẩn, nhưng đa phần người chơi không thể làm được điều […]

Xem thêm
404