Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 24: Khi nào nên fold?

687

Bài 24. Khi nào nên Fold – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng đến là Khi nào nên Fold. Ở tập này, chúng ta sẽ thảo luận về những trường hợp nên […]

Xem thêm
404