Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 23: Cách bluff ở River

699

Bài 23. Cách Bluff ở River – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Hôm nay chúng ta sẽ bàn về cách bluff ở River dưới góc nhìn GTO. Qua những ví dụ tình huống cụ thể, bạn sẽ được học cách […]

Xem thêm
404