Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 22: Bắt bluff ở River

729

Bài 22. Bắt bluff ở River – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Trong tập này, chúng ta sẽ nghiên cứu chi tiết về tình huống bắt bluff ở River. Bạn sẽ được học cách chọn những combo phù hợp dựa […]

Xem thêm
404