Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 21: C-Bet ở Turn

696

Bài 21. C-bet ở Turn – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập quan trọng nhất của khoá học này: C-bet ở Turn (hay còn gọi là Double Barrel). Bạn sẽ được học cách […]

Xem thêm
404