Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 18: 4-Bet phân cực

842

Bài 18: 4-Bet phân cực – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Chủ đề của tập ngày hôm nay là, 4-Bet phân cực – một chiến thuật rất hiệu quả để chống lại 3-bet. Bạn sẽ được học cách sử dụng […]

Xem thêm
404