Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 16: 3-Bet hỗn hợp

677

Bài 16. 3-Bet hỗn hợp – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Khác với 2 chiến thuật 3-bet ở tập trước, trong tập này, chúng ta sẽ bàn về chiến thuật 3-bet khi chống lại những người chơi cân bằng (GTO) […]

Xem thêm
404