Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 15: 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính

663

Bài 15. 3-Bet phân cực và 3-Bet tuyến tính – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Ở bàn micro và low-stake, có 2 loại 3-bet thường sẽ là tốt nhất, đó là 3-bet phân cực và 3-bet tuyến tính – do […]

Xem thêm
404