Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 10: Raise Merge ở Flop

677

Bài 10. Raise Merge ở Flop – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Nội dung bài học ngày hôm nay Wiki hướng đến là Raise Merge ở Flop. Khi đối thủ thường xuyên Cbet nhỏ ở Flop với toàn bộ range, […]

Xem thêm
404