Tìm kiếm chúng tôi trên

Bài 1: Equity và EV là gì?

1253

Bài 1. Equity và EV – Khóa học “From the ground up” Khóa học “From the ground up” được Việt hóa bởi cộng đồng Wiki Poker. Bài học đầu tiên của chúng ta là “Equity và EV” – hai khái niệm nền tảng của Poker. Việc hiểu được sự tương quan giữa chúng sẽ giúp […]

Xem thêm
404