Trong bài viết này, bạn sẽ được học cách tiếp cận với kỹ thuật 4-bet như một người chơi Poker chuyên nghiệp. Nội dung chính của chúng ta sẽ bao gồm: 

 • Tại sao bạn nên 4bet?
 • Bạn nên 4bet với những hand nào?
 • Bạn nên 4bet khoảng bao nhiêu?
 • Chúng ta nên điều chỉnh size 4bet trong giải đấu như thế nào? 

Đây là những kiến thức rất đơn giản và bạn có thể áp dụng ngay trong phiên chơi Poker tiếp theo của mình. Hãy cùng Wiki Poker khám phá ngay nhé!

4-bet là gì trong Poker?

4-bet là lần re-raise thứ hai trên một vòng chơi, thường thấy ở preflop. Giả sử sau khi bạn đã raise ở preflop và người chơi phía sau bạn re-raise (hay còn gọi là 3-bet). Nếu bạn re-raise anh ta một lần nữa, đó là bạn đang 4-bet. 

Mặc dù 4-bet vẫn có thể xảy ra ở postflop nhưng bài viết này sẽ chỉ tập trung chủ yếu vào việc 4-bet ở preflop.

Tại sao bạn nên 4-bet ?

Bạn nên 4-bet khi đang cầm những hand rất mạnh như QQ+ hoặc AK – đây là những hand muốn chơi một pot lớn. Đôi khi chúng ta có thể 4-bet với hand tương đối yếu, mục đích là khiến cho đối thủ phải bỏ bài. Tuy nhiên, bạn nên xây dựng range 4-bet chủ yếu xoay quanh những hand rất mạnh.  

Giả sử bạn không thể có những hand premium ở pre-flop, theo lý thuyết thì tốt nhất là bạn không bao giờ nên 4-bet – bởi vì bạn không thể xây dựng được range 4-bet của mình nếu không có những bài premium. 

Bạn nên 4-bet với những hand nào?

Tất nhiên là bạn không thể chỉ 4-bet với premium, như vậy thì đối thủ sẽ đưa ra quyết định một cách dễ dàng mỗi khi bạn 4-bet.  

Chúng ta muốn đối thủ của mình phải vò đầu bứt tai và không biết phải làm gì với phần lớn range của anh ta. Có 2 cách bạn có thể làm điều này: 

Thêm những combo bluff vào range 4-bet

Những hand tốt nhất để 4-bet bluff là Ax suited và Kx – những hand không đủ tốt để call 3-bet. Bởi vì chúng block được những combo mạnh trong range của đối thủ.

Điều chỉnh size 4-bet để đưa đối thủ vào thế khó

Size 4-bet của bạn phải đưa đối thủ vào thế khó với hầu hết các hand của anh ta, buộc anh ta phải call với phần lớn range 3-bet của mình. Nếu bạn 4-bet quá lớn hoặc quá nhỏ, đối thủ sẽ có thể đưa ra quyết định dễ dàng hơn rất nhiều. 

Xem thêm: 

Bạn nên 4-bet khoảng bao nhiêu?

Sizing của bạn sẽ phụ thuộc vào vị trí: IP hoặc OOP. (Có vị trí hoặc không có vị trí)

Vị trí rất quan trọng bởi vì nó ảnh hưởng tới việc realize equity của đối thủ. Khi đối thủ có vị trí, họ sẽ có thể realize equity tốt hơn nhiều so với khi không có vị trí.

Bạn nên 4-bet với sizing lớn hơn khi không có vị trí để làm suy giảm lợi thế vị trí của đối thủ.

Bây giờ, chúng ta hãy cùng đi sâu vào chi tiết, đầu tiên là khi chúng ta có vị trí.

Size 4-Bet khi có vị trí

Chúng ta sẽ sử dụng ví dụ về tình huống BU open-raise và SB 3-bet; bởi vì đây là một tình huống phổ biến. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng range 3-bet của SB trong tình huống BU raise 2.5BB và SB 3-bet 9BB.

Chú ý: Nếu mọi người trên bàn chơi của bạn thường open/3-bet với size lớn, bạn phải chơi với range hẹp hơn so với range dưới đây.

Range của một người chơi tốt khi 3-bet ở SB sẽ trông như thế này:

Range của một người chơi tốt khi 3-bet ở SB sẽ trông như thế này

Range của một người chơi tốt khi 3-bet ở SB sẽ trông như thế này

Còn đây là range 4-bet cân bằng (bao gồm cả bluff) của người chơi ngồi ở BU:

Còn đây là range 4-bet cân bằng (bao gồm cả bluff) của người chơi ngồi ở BU

Còn đây là range 4-bet cân bằng (bao gồm cả bluff) của người chơi ngồi ở BU

Range này bao gồm :

 • JJ+ và AK để value.
 • A5s-A2 và K8s-K6s để bluff.

Hãy xem phần so sánh giữa range của SB so với range 4-bet của BU:

Số ở dưới là equity của mỗi hand so với range của đối thủ

Số ở dưới là equity của mỗi hand so với range của đối thủ

Như bạn có thể thấy, phần lớn hand trong range của SB có equity thô khoảng 35% đến 40%. Nhưng anh ta đang không có vị trí, cho nên anh ta sẽ chỉ có thể realize được 80% equity của những hand đó. Vì vậy, những hand trong range của anh ta chỉ có thể realize được khoảng 28-32% equity (80% của 35-40%).

(Bạn có thể tìm hiểu thêm về Equity Realization tại Wikipoker. Đây là một khái niệm rất quan trọng cần phải hiểu rõ nếu bạn muốn chơi poker ở cấp độ cao hơn)

Mục tiêu của BU trong tình huống này là chọn đúng size 4-bet để nhắm đến những hand trung bình của đối thủ, để anh ta không biết nên call hay fold. Nếu bạn chọn đúng sizing, đối thủ sẽ luôn bị đưa vào thế khó.

Bạn nên sử dụng size 4-bet vào khoảng gấp 2.3 đến 2.6 lần size 3-bet của đối thủ. 

Nếu bạn muốn cách tính chi tiết, hãy xem phần tính toán dưới đây: 

Gọi X là size 4-bet của bạn (đơn vị là BB) 

Để call được, đối thủ phải bỏ vào X-9 (BB) 

Khi đối thủ đã call thì pot là 2X+1 (BB) 

Đối thủ chỉ có thể realize được khoảng 28-32% equity của range bài của anh ta. Nên bạn phải cho anh ta pot odd tệ hơn vậy, khoảng ~30% = 0.3

Vậy phương trình là: 

(X-9) : (2X+1)= 0.30

X – 9 = 0.6X + 0.3

0.4X = 9.3

X = 23.25BB hoặc 2.6 lần size 3-bet của đối thủ.

Size bet này cũng sẽ làm anh ta muốn defend với một số lượng hand trong range như sau: (Gọi F là số lượng bài mà anh ta muốn defend (%))

F = 1 –  (23.25-2.5) : (23.25+9+1)  

F = 1 – 0.62 

F = 0.38 = 38% số hand trong range 3-bet của anh ta. 

Vì vậy, size 4-bet này giúp bạn đạt được cả 2 mục đích: 

 • Đặt người chơi ở SB (người 3-bet) vào một tình huống khó khăn 
 • Ép anh ta phải defend với khá nhiều hand trong range

Size 4-bet khi không có vị trí

Một lần nữa, chúng ta sẽ sử dụng tình huống thường gặp làm ví dụ: CO raise (khoảng 2.5BB) và BU 3-bet (9BB).

Một người chơi tốt sẽ 3-bet ở BU với range như sau:

Một người chơi tốt sẽ 3-bet ở BTN với range như này

Một người chơi tốt sẽ 3-bet ở BTN với range như này

Vì range của người 3-bet đã chặt chẽ hơn so với ví dụ trước, nên nhà open-raise không thể 4-bet value với nhiều hand được nữa. Điều đó đồng nghĩa với việc range 4-bet bluff cũng phải thu hẹp đáng kể. 

Range 4bet của CO có thể sẽ trông như thế này: 

Range 4-bet của CO khi heads up với BU có thể sẽ trông như thế này

Range 4-bet của CO khi heads up với BU có thể sẽ trông như thế này

Range này bao gồm:

 • QQ+ và AK để value (không còn JJ)
 • A5s-A2 để bluff (không còn K8s-K6)

Hãy cùng so sánh range của hai người chơi ở đây:

Số nhỏ ở dưới là equity của mỗi hand so với range bài của đối thủ

Số nhỏ ở dưới là equity của mỗi hand so với range bài của đối thủ

Bạn có thể thấy rằng, phần lớn hand trong range của nhà 3-bet có equity thô khoảng 35-40% giống như ví dụ trước. Khác biệt lớn nhất là anh ta sẽ có thể realize được nhiều equity hơn 1 chút, cho là khoảng 85% (vậy là anh ta đã realize được khoảng 30-35% equity). Anh ta không thể realize được nhiều equity hơn nữa vì range của nhà 4-bet ở đây quá tight. 

Size 4bet hiệu quả nhất ở đây là 2.75x – 3x size 3-bet của anh ta. Nếu bạn quan tâm đến yếu tố toán học đằng sau, hãy xem phần tính toán phía dưới: 

Gọi X là size 4bet của bạn (đơn vị là BB) 

Để call được, đối thủ phải bỏ vào X-9 (BB) 

Khi đối thủ đã call thì pot là 2X+1.5 (BB) 

Đối thủ chỉ có thể realize được khoảng 30-35% equity của range bài của anh ta. Nên bạn phải cho anh ta pot odd tệ hơn – khoảng ~32% = 0.32

Vậy phương trình là: 

(X-9) : (2X+1.5)= 0.32

X – 9 = 0.64X + 0.48

0.36X = 9.48

X = 26.3BB hoặc 2.92 lần size 3-bet của đối thủ (gần gấp 3)

Size bet này cũng sẽ làm anh ta muốn defend với một số lượng hand trong range như sau: (Gọi F là số lượng bài mà anh ta muốn defend (%))

F = 1 –  (26.3-2.5) : (26.3+9+1.5)  

F = 1 – 0.65

F = 0.35 = 35% số hand trong range 3-bet của anh ta. 

Vì vậy size 4-bet này giúp bạn đạt được cả 2 mục đích: 

 • Đặt người chơi 3-bet vào thế khó 
 • Ép anh ta phải defend với nhiều hand trong range 

Có thể bạn quan tâm:

Bạn nên điều chỉnh size 4-bet trong giải đấu như thế nào?

Khoá học về giải đầu của Nick đi kèm với Preflop Mastersheet, bao gồm hơn 260 biểu đồ chứa hầu hết các tình huống xảy ra ở preflop với 6 mức stack khác nhau.

Đây là ảnh chụp màn hình trong khoá học của Nick:

Ảnh chụp màn hình trong khoá học của Nick

Ảnh chụp màn hình trong khoá học của Nick

Size 4-bet mà Nick gợi ý là khoảng 2.6 – 2.8x khi không có vị trí và 2.2x khi có vị trí. 

Nick cho rằng bạn nên sử dụng size 4-bet trên khi đang deep stack (khoảng 60BB hoặc hơn)

Khi stack bạn gần mức 50BB, Nick cho rằng size 4-bet chính là all-in ở mọi vị trí. Tuy nhiên, trong một số tình huống, anh ấy cũng đề xuất sử dụng chiến lược 4-bet với range hẹp (không phải all-in), kết hợp với chiến lược 4-bet all-in rộng hơn. 

Hãy xem ví dụ về range 4-bet của anh ấy ở vị trí MP khi đối mặt với HJ 3-bet, stack là 50BB:

ví dụ về 4-bet range ở vị trí MP khi đối mặt với HJ 3-bet, stack là 50BB

ví dụ về 4-bet range ở vị trí MP khi đối mặt với HJ 3-bet, stack là 50BB

Nick đề xuất chiến lược luôn 4-bet bình thường với các combo AKs trong tình huống này, và mix thêm các combo AA-TT và KQs một số lần.Trong cùng một tình huống, Nick lựa chọn luôn 4-bet-shove với AKo và A4s, và mix thêm một số KK-TT, A5s và A3.

Khi chỉ còn 30BB, bạn luôn luôn nên 4-bet shove.

Tổng kết 

Tổng kết lại, bạn nên 4-bet khoảng 2.5x size 3-bet khi có vị trí và khoảng 3x khi không có vị trí. Trong các giải đấu, bạn nên giảm size 4-bet xuống còn 2.2x khi có vị trí và 2.7x khi không có vị trí. 

Size 4-bet của bạn sẽ khiến đối thủ rơi vào tình huống khó khăn, từ đó cho phép bạn thu được lợi nhuận cả khi đối thủ defend quá nhiều hoặc quá ít, hoặc thậm chí cả khi họ chơi theo chiến lược tối ưu.

Nếu bạn cảm thấy bài viết này hữu ích, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn để có thể cùng nhau phát triển! 

Hãy tham gia ngay cộng đồng Poker lớn nhất Việt Nam – Wiki Poker bằng cách click vào các nội dung sau đây:

Hẹn gặp lại, chúc bạn may mắn trên bàn chơi!